KlankRuimte

Ruimte voor Klank, het Leven en Verwondering 

foto rita website.JPG                 

                                                             

Wat meer over mijn achtergrond. 

Ik ben geboren met een liefde voor muziek, in het bijzonder voor zingen.

In mijn gedachten zie ik mezelf als klein meisje, buiten huppelend in het gras en hard zingend. Wat me daar van is bijgebleven, is de totale vrijheid, blijheid en ongeremdheid die ik als kind heb gevoeld wanneer ik aan het zingen was. Natuurlijk ben ik daar veel van kwijt geraakt, maar wat ik heb is een mooie herinnering. Deze herinnering helpt mij in mijn verlangen terug te gaan in mijzelf en mijn stem ruimte te geven. Zodat ik kan zingen wat er in mij leeft.

Ik ben opgegroeid met klassieke muziek, met vioollessen en daarnaast heb ik me jarenlang  bezighouden met klassieke zang. Ik volgde zanglessen, bereidde me voor op het conservatorium, maar langzaam aan merkte ik dat mijn plezier in zingen afnam. Ik besloot te stoppen met zingen en te wachten tot ik weer liefde voelde om te gaan zingen. Dit wachten heeft zo’n zes jaar geduurd. Als vanzelf ontwikkelde ik interesse naar vrij stemgebruik. Gewoon zingen en vrij improviseren, iedere dag weer opnieuw. Je stem laten klinken zoals zij op dat moment wil klinken. Dat geeft je iedere dag weer een nieuw lied. Daar heb ik veel voor moeten afleren, bijvoorbeeld niet te oordelen over hoe ik het vind klinken, te oordelen dat mijn ademhaling niet goed is, enzovoorts.

In die tussenliggende zes jaren heb ik met heel veel plezier de driejarige opleiding Vrije Academie Beeldhouwkunst gevolgd en afgerond bij Frouk Riemersma. Deze opleiding heeft me geholpen vanuit vrijheid te werken. Geen beperking in visie en materiaal, maar je grenzen durven verleggen en je intuïtie volgen in het ontwerpen van kunstwerken. Tijdens deze opleiding groeide ook de behoefte kunst en muziek samen te brengen.

Na een aantal jaren van werken als kunstenaar en onderzoeken naar de combinatie van kunst en muziek kwam op het juiste moment de Academie voor Stembevrijding van Jan Kortie op mijn pad. Het verlangen weer te zingen, maar nu op een voor mij natuurlijke manier en met dit zingen ook iets door te kunnen geven, heeft me bij deze opleiding gebracht. Deze tweejarige opleiding heb ik in mei 2014 afgerond.

De opleiding Stembevrijding was voor mij thuiskomen bij mijzelf. Hier heb ik geleerd het totale mens-zijn mee te nemen in het zingen, dus in het zingen alles mee te nemen wat je in jezelf tegenkomt. Zingen wie je bent, hier en nu. 

De laatste jaren ben ik me meer en meer bezig gaan houden met de helende kant van het zingen. Het is bijzonder om te ervaren dat we als mens in staat zijn ons zelf te helen via klanken. De helende kant van het zingen zal voor mij een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in mijn werk. 

 

Mijn werkzaamheden zijn o.a. het geven van KlankKado's, het begeleiden van het zingen van spirituele liederen en mantra's, het begeleiden van Drumcirkels, workshops, persoonlijke begeleiding, etc. Zie voor informatie Activiteiten  .  Naast mijn werk als stembevrijder en levensbeweger is het schrijven van liedteksten en muziek een grote passie van mij.

 

 

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van het goddelijke
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om het goddelijke, het licht uit te dragen die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Tekst van Marianne Williamson.

 

                                                            foto rita 7.jpg

 

                         

 

Activiteiten

  

 

 

Vieringen

 

 

 

Agenda

 

 

Contact KlankRuimte

Rita van Wingerden

Marienwold 16-18

8341 PR Steenwijkerwold

e-mail: klankruimte@gmail.com

telefoon: 06-13714121