KlankRuimte

Ruimte voor Klank, het Leven en Verwondering

 

'Daar waar de toon in verbinding is met de ziel, daar is leven.'

 

Mijn werk als helend klankwerker, stembevrijder en levensbeweger: 

Voor mij betekent mijn werk als helend klankwerker, dat ik in afstemming met het moment, deel, doe, zing, schrijf of zeg wat naar buiten gebracht mag worden. Dat ik een instrument ben en door mag geven wat er doorgegeven moet worden. Dit kan zowel via klanken, taal in woord of schrift en stilte. De helende kracht van muziek, van klank, van trilling is iets waar ik vanuit eigen ervaring in geloof en waar ik in mijn werk als helend klankwerker dienend aan wil zijn. Het vraagt om aanwezigheid, om overgave, om waarheid en genieten van de schoonheid van muziek.

Een zin die bij mij past is “mijn stem is mijn leven, mijn werk”. Mijn grote drijfveer voor mijn werk als stembevrijder en levensbeweger heeft alles te maken met de vragen die mij de afgelopen jaren hebben bezig gehouden:         Wie ben ik, waarom ben ik hier op aarde en wat heb ik te geven?
In het besef dat deze vragen voor iedereen gelijk zijn, hebben zij het begin gevormd van mijn werk als stembevrijder en levensbeweger. Samen met mensen onderzoeken wat hen bezighoudt, waar ze tegen aan lopen, waar hun passie ligt.

Voor mij is bewustwording datgene wat we nodig hebben, om onszelf en elkaar meer levensruimte en levensvreugde te geven.

Ik vind het heel waardevol gedurende een bepaalde tijd met mensen op te lopen en samen deze “levensvragen” te onderzoeken. Voor mij gaat het er om dat je in jouw leven durft te zijn, helemaal zoals je bent. Dat je jouw leven durft te leven. Een groot geschenk ervaar ik hierbij in onze stem. Via onze stem kunnen we onszelf laten horen, komen onze twijfels mee, ons verdriet, ja alles wat ons bezig houdt.

Via onze stem kan geheeld worden. Maar via onze stem kunnen we onszelf ook in het leven neerzetten, vanuit liefde en eerbied voor wie wij zijn als mens.

Mijn werk als levensbeweger is er op gericht om op het juiste moment, op de juiste plaats datgene te zeggen wat gezegd wil worden en daarmee iets bij anderen in beweging te zetten wat in beweging wil komen.

 

'Zing, met alles wat je hebt

Dans, met alles wat je hebt

Leef, met alles wat je bent.'

 

Wil je meer informatie over mijn achtergrond, klik dan hier Rita van Wingerden