KlankRuimte

Ruimte voor Klank, het Leven en Verwondering

Jan Kortie, Academie voor Stembevrijding, www.jankortie.nl

Linda de Vries-Bersma, Stembevrijder, www.vocalinsite.nl (Bussum)

Jorien Schepers, Stembevrijder, zingenmetjorien@gmail.com (Enschede)

Annemarie Kat, Stembevrijder, www.spelendsterk.nl (Leeuwarden)

Het VlinderHuys, Centrum voor bewustwording en plek van samen zijn en samen doen, www.hetvlinderhuys.nl

Innerchanges, website van Erik Roesink, waar ik de Moederdrum heb gemaakt, www.innerchanges.nl